Bàn giao cơ sở hạ tầng 16 trạm BTS Mobifone tại Lạng Sơn và Phú Thọ

Bàn giao cơ sở hạ tầng 16 trạm BTS Mobifone tại Lạng Sơn và Phú Thọ

Sau thời gian khẩn trương thi công, ngày  10/01/2008, các cán bộ kỹ thuật GBS đã hoàn thành việc lắp đặt cơ sở hạ tầng cho 16 trạm BTS của VMS Mobifone tại địa bàn các tỉnh Lạng sơn và Phú Thọ kịp bàn giao đáp ứng tiến độ phát sóng của VMS. Đây là 16 trạm nằm trong pha 310 của Trung tâm thông tin di động khu vực I triển khai trong năm 2007 – 2008 tại các tỉnh phía Bắc.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *