LIÊN KẾT

Điều kiện sử dụng

Mục đích sử dụng GBS.,jsc duy trì web site www.gbs-jsc.com như một trang thông tin chính thức cung cấp cho khách hàng của GBS.,jsc. Người sử dụng đến web site này với mục đích cá nhân, phi lợi nhuận và không có quyền bán lại, phân phối lại hoặc tạo các sản phẩm có nguồn gốc từ GBS.,jsc, phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện chỉ ra dưới đây. Việc sử dụng thông tin trên site GBS.,jsc này [...]

Read more...

FAQ

Một số câu hỏi thường gặp 1. Q: Cấu tạo của 1 kiosk thông tin? A: Một kiosk thông tin bao gồm 2 phần: máy tính và phần mềm tra cứu thông tin. – Máy tính có thể là máy tính All In One hoặc màn hình cảm ứng rời kèm theo thân PC. Màn hình có kích cỡ từ 5.7” đến 65”, tốc độ xử lý CPU từ thấp đến cao tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi cũng [...]

Read more...