GBS nghiệm thu 05 trạm BTS đầu tư tại Hà Nam

GBS nghiệm thu 05 trạm BTS đầu tư tại Hà Nam

Ngày 07/08/2008 Công ty GBS đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị và tiến hành nghiệm thu 05 trạm BTS đầu tư tại Hà Nam với VMS. Các trạm này đều được cán bộ kỹ thuật của VMS đánh giá cao về mặt chất lượng.

Vị trí các trạm này nằm tại Thành phố Phủ Lý, các huyện Duy Tiên và Thanh Hương tỉnh Hà Nam.
n

Tên trạm Vị trí Chiều cao cột Kinh độ Vĩ độ
BTS Bắc Phủ Lý TP Phủ Lý 48m 105º55’07” 20º33’34”
BTS Liêm Chính TP Phủ Lý 45m 105º55’56” 20º32’25”
BTS Hoàng Đông Huyện Duy Tiên 48m 105º55’14” 20º37’22”
BTS Châu Giang Huyện Duy Tiên 48m 105º59’19.8” 20º39’25.2”
BTS Xi măng Hoàng Long Huyện Thanh Hương 48m 105º53’38.9” 20º24’40.6”

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *