• Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Model NameDescriptionOperating Temp.
DRP024V060W1BN60W DIN-Rail 24VDC/2.5A Power Supply with universal 100 to 240VAC input, extended type-40 ~ +75 °C
DRP024V120W1BN120W DIN-Rail 24VDC/2.5A Power Supply with universal 100 to 240VAC input, extended type-40 ~ +75 °C
DRP024V240W1BN240W DIN-Rail 24VDC/2.5A Power Supply with universal 100 to 240VAC input, extended type-40 ~ +75 °C
DRP024V480W1BN480W DIN-Rail 24VDC/2.5A Power Supply with universal 100 to 240VAC input, extended type-40 ~ +75 °C
DRP048V060W1BN60W DIN-Rail 48VDC/1.25A Power Supply with universal 100 to 240VAC input, extended type-40 ~ +75 °C
DRP48V120W1BN120W DIN-Rail 48VDC/1.25A Power Supply with universal 100 to 240VAC input, extended type-40 ~ +75 °C
DRP048V240W1BN240W DIN-Rail 48VDC/1.25A Power Supply with universal 100 to 240VAC input, extended type-40 ~ +75 °C
DRP048V480W1BN480W DIN-Rail 48VDC/1.25A Power Supply with universal 100 to 240VAC input, extended type-40 ~ +75 °C
DR-45-1245W DIN-Rail 12VDC/3.5A Power Supply with universal 100 to 240VAC input-10 ~ +50 °C
DR-45-2445W DIN-Rail 24VDC/2A Power Supply with universal 100 to 240VAC input-10 ~ +50 °C
DR-75-1275W DIN-Rail 12VDC/6.3A Power Supply with universal 100 to 240VAC input-10 ~ +60 °C
DR-75-2475W DIN-Rail 24VDC/3.2A Power Supply with universal 100 to 240VAC input-10 ~ +60 °C
DR-75-4875W DIN-Rail 48VDC/1.6A Power Supply with universal 100 to 240VAC input-10 ~ +60 °C
DR-120-12120W DIN-Rail 12VDC/10A Power Supply with 100 to 120VAC / 220 to 240VAC input-10 ~ +60 °C
DR-120-24120W DIN-Rail 24VDC/5A Power Supply with 100 to 120VAC / 220 to 240VAC input-10 ~ +60 °C
DR-120-48120W DIN-Rail 48VDC/2.5A Power Supply with 100 to 120VAC / 220 to 240VAC input-10 ~ +60 °C
SDR-240-48240W DIN-Rail 48VDC/5A Power Supply with 100 to 240VAC input-25 ~ +70 °C
SDR-480-48480W DIN-Rail 48VDC/10A Power Supply with 100 to 240VAC input-10 ~ +60 °C

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “DIN-Rail Power Supply”