LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Nghiên cứu, thiết kế, tích hợp và sản xuất thiết bị điện tử, hệ thống đo lường điều khiển, hệ thống giám sát và điều khiển từ xa.
  • Cung cấp dịch vụ tư vấn, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống và dây chuyền tự động hóa
  • Mua bán máy tính, trang thiết bị tin học, máy tính công nghiệp, thiết bị nghe nhìn. Sản xuất, mua bán phần mềm máy tính.Triển khai các hệ thống phần mềm trên diện rộng. Xây dựng website.
  • Đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu cho thiết kế hệ thống và công nghiệp phần mềm.
  • Mua bán linh kiện điện tử, thiết bị, máy móc trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, công nghiệp, môi trường, viễn thông.
  • Nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường, giáo dục đào tạo.
  • Sản xuất, chế tạo, lắp ráp các thiết bị quảng cáo .
  • Xây lắp và cho thuê hạ tầng viễn thông.

Share this post