BAN LÃNH ĐẠO

BAN LÃNH ĐẠO

Nguyễn Bắc Hà – Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông Nguyễn Bắc Hà tốt nghiệp khoa Vật lý, chuyên ngành Điện tử hạt nhân của Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarusia mang tên Lênin (BGU) tại thành phố Minsk nước Cộng hòa Belarus (Liên Xô), nghiên cứu và bảo vệ luận án Tiến sĩ năm 1992 tại BGU, chuyên ngành Thiết bị đo bức xạ Ion hóa và thiết bị đo tia Rơnghen. Ông đã từng tham gia trực tiếp và chỉ đạo nhiều công trình nghiên cứu thiết kế và chế tạo các hệ thống đo lường trong lĩnh vực đo lường điều khiển và đã đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học – Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) vào năm 2004 . Đồng thời cũng là tác giả và đồng tác giả của các công trình khoa học trong nước và quốc tế.

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học – Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2004 . Huy chương bạc sản phẩm Điện tử Tin học Việt nam lần thứ nhất (VEIC) năm 1999 (Trạm đo Carota điện ALS-03). Là tác giả và đồng tác giả của các công trình khoa học trong nước và quốc tế.

Một vài công trình nghiên cứu tiêu biểu:

  • Ansakov O.M., Verezubova A., Nguyen Bac Ha, Chudakov V.A. Characteristic of long scintinllator in the base of liquid scintinllator // Vechik BGU. Ser I.- 1989- Nº2- p. 69-70.
  • Ansakov O.M., Gurinovich V.I., Chudakov V.A., Nguyen Bac Ha, Cely Hoan Karlos. Composite selsective radioactive Densimeter.- Minsk, 1990.- 10p, Dep. v. VINITI 22.10.90, N0 5430-V90.
  • Ansakov O.M., Chudakov V.A., Cely Hoan Karlos, Nguyen Bac Ha . Equipment for resaerching interactive between Miosbauerovskii radiation and material. Minsk, 1990.- 10p, Dep. v. VINITI 22.10.90, N0 5431-V90.
  • Ansakov O.M., Chudakov V.A., Nguyen Bac Ha, Litvinovich IU. M. Radiation of gamma ray in cylindrical object.- Minsk, 1990,- 9p., Dep. v. VINITI, N0 6242-V90.
  • Design and manufacture system for researching of density dependance on material depth. Report of Government research project. No KH/D 08855, Gos.Reg.: 01900033155. Head of project: B.A. Chudakov. Minsk, BGU im. Lenin, 1990.
  • Phạm Hoàng Nam, Nguyễn Bắc Hà. Tự động hóa quá trình đo và phân tích khí. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự (ATA), số 64 – 1993.
  • Phạm Hoàng Nam, Nguyễn Bắc Hà. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình đo sức căng và đo dịch chuyển. Báo cáo Dự án nghiên cứu Bộ Quốc phòng – 1994.
  • Phạm Hoàng Nam, Nguyễn Bắc Hà, Trần Ngọc Hân. Sa bàn chiến dịch Điện Biên Phủ, Bảo tàng lịch sử Quân sự. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự (ATA), số 71 – 1995.
  • Phạm Hoàng Nam, Nguyễn Bắc Hà, Trần Ngọc Hân, Lữ Văn Thắng, Hoàng Anh Tuấn. Hệ thống giám sát quá trình khoan dầu. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật, số XXXIII – 6/1995.

Từ năm 2006 đến nay  Ông Nguyễn Bắc Hà là chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty GBS.

Bùi Hoàng Anh – Phó giám đốc Nhân sự và Tài chính.

Ông Bùi Hoàng Anh tốt nghiệp trường Đại học Thông tin Liên lạc năm 1986 (Hiện nay là Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông). Năm 1987 bắt đầu công việc tại nhà máy Hồng Hà. Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Điện, Điện tử công nghiệp và Đo lường điều khiển, tham gia thiết kế, tích hợp và lắp đặt nhiều Hệ thống kiểm thử tự động trong lĩnh vực động hóa và hàng hải.

Từ 2006 đến nay là Phó giám đốc phụ trách Nhân sự và Tài chính Công ty GBS.

Đỗ Văn Huỳnh – Phó Giám đốc Kỹ thuật.

Ông Đỗ Văn Huỳnh là cựu học sinh Trường THPT Hà Nội – Amsterdam. Tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1992. Là kỹ sư thiết kế trạm thử vỉa ghi số AWT-01, lắp đặt trên các giàn khoan Tam Đảo và Cửu Long (Liên doanh dầu khí Vietsovpetro), sản phẩm được trao giải thưởng khoa học công nghệ VIFOTEC năm 2004. Ông là một Kỹ sư thiết kế hệ thống nhiều kinh nghiệm, tham gia vào việc nghiên cứu phát triển hầu hết các Hệ thống đo lường và điều khiển tự động trong lĩnh vực tự động hoá và đo lường, ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế hệ thống nhúng.

Là một trong những sáng lập viên của công ty GBS, ông Đỗ Văn Huỳnh hiện nay giữ vị trí Phó giám đốc Kỹ thuật Công ty GBS

Nguyễn Thế Sơn – Phó Giám đốc Kinh doanh.

Ông Nguyễn Thế Sơn tốt nghiệp khoa Điện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1997, bằng Cử nhân tin học tại Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 2000 và bằng Thạc sĩ CNTT tại Đại học KHTN Đại học Quốc gia năm 2006.

Là một trong những sáng lập viên của công ty GBS, ông Sơn hiện nay giữ vị trí Phó giám đốc Kinh doanh Công ty GBS.

Share this post