Nghiệm thu, bàn giao hệ thống điều khiển trung tâm dây chuyền tuyển nâng cao chất lượng than cám tại Công ty cổ phần than Hà Lầm.

Nghiệm thu, bàn giao hệ thống điều khiển trung tâm dây chuyền tuyển nâng cao chất lượng than cám tại Công ty cổ phần than Hà Lầm.

 n

Hệ thống điều khiển dây chuyền tuyển than Hà Lầm

Sau thời gian thi công lắp đặt gấp rút, ngày 17/10/2008 Công ty Cổ phần GBS (GBS) và Viện khoa học công nghệ mỏ (IMSAT) đã tiến hành bàn giao nghiệm thu Trung tâm điều khiển Dây chuyền tuyển nâng cao chất lượng than cám tại Công ty cổ phần than Hà Lầm – TKV.

“Dây chuyền tuyển nâng cao chất lượng than cám” là công trình được gắn biển chào mừng Đại hội X Công đoàn Việt Nam. Tổng mức đầu tư công trình 28 tỉ đồng, sau khi hoàn thành sẽ tuyển ra các loại than chất lượng cao phục vụ cho xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *