iEi Giới thiệu dòng máy tính công nghiệp chống ngập nước SAILOR-12A

iEi Giới thiệu dòng máy tính công nghiệp chống ngập nước SAILOR-12A

Ei Giới thiệu dòng máy tính công nghiệp chống ngập nước SAILOR-12A

Hình 01_ Dòng SAILOR-12A mới nhất của iEi

SAILOR-12A 12.1″ inch Touchscreen Full IP67 Sunlight Readable Panel PC – Rugged panel PC based on Fanless Intel Atom processor – CAN-Bus Automotive Applications – Reliable Die-Casting Aluminum Chassis – Endless Wireless Connection – Sunlight Readable

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *