Đưa Trung tâm giám sát và điều khiển dây chuyền tuyển than Uông bí vào sử dụng

Đưa Trung tâm giám sát và điều khiển dây chuyền tuyển than Uông bí vào sử dụng

Ngày 26/06/2007 cùng với Viện khoa học công nghệ mỏ (IMSAT), Công ty Cổ phần Kỹ Thương Sao Đại Hùng (GBS)  đã bàn giao Trung tâm giám sát và điều khiển tập trung dây chuyền tuyển than áp dụng công nghệ huyền phù tang quay 500.000 tấn/năm cho Công ty than Uông bí.
Trung tâm giám sát và điều khiển cho phép giám sát, điều khiển và lưu trữ số liệu của 38 thiết bị ngoại vi cũng như theo dõi, liên lạc trực tiếp đến các vị trí làm việc trong dây chuyền.

Hệ thống SCADA tại dây chuyền tuyển than Uông Bí

Thông tin chính về hệ thống:
      – Máy tính công nghiệp Touch Screen WS – 855GS. Hãng sản xuất: iEi Technology Corp
– Bộ điều khiển lập trình PLC S7 – 200. Hãng sản xuất: Siemens
– Hệ thống truyền thanh thông báo và tổng đài A1061. Hãng sản xuất: TOA – GBS
– Hệ thống giám sát B1710. Hãng sản xuất: CNB.
Thông tin về công nghệ:
“…Kết quả áp dụng thành công công nghệ tuyển than bằng huyền phù tự sinh và tang quay đã tạo nên một bước phát triển mới về các mặt khoa học công nghệ, kinh tế xã hội và môi trường trong lĩnh vực sàng tuyển chế biến than của các mỏ vùng Quảng Ninh. Việc đưa công nghệ tuyển than bằng phương pháp huyền phù tang quay và huyền phù tự sinh vào hoạt động sản xuất tại các Công ty than vùng Quảng ninh đã giải quyết vấn đề xử lý than nguyên khai chất lượng xấu, bã sàng tồn đọng, tận thu than sạch còn lại trong bã sàng, nâng cao chất lượng than, giải phóng lao động thủ công, giảm chi phí sản xuất…”
(Theo tạp chí KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *