• Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Phạm vi ứng dụng:
Trạm đo dùng để đo và theo dõi các thông số của quá trình khoan thăm dò dầu khí. Hệ thống không chỉ theo dõi và hiển thị trong thời gian thực các thông số kỹ thuật mà còn phân tích, cảnh báo sớm sự cố. Ngoài ra trạm còn có thể sử dụng trong khoan thăm dò các loại khoáng sản khác như than đá, nước ngầm… Cấu hình đơn giản của hệ thống có thể sử dụng cho các trạm bơm nén bê tông của ngành xây dựng.
Cấu trúc:
– Hệ thống cảm biến bao gồm các loại cảm biến đo nhiệt độ dung dịch vào/ra, cảm biến đo áp suất bơm, cảm biến đo độ sâu, cảm biến đo trạng thái (proximity), cảm biến đo lưu lượng, cảm biến đo tỷ trọng dung – dịch, cảm biến đo tải trọng chòng khoan, cảm biến đo moment xoắn…
– Máy phân tích khí tổng và khí thành phần.
– Khối điện tử phối ghép với các cảm biến.
– Khối điên tử ghi dữ liệu.
– Hệ thống máy tính bao gồm máy tính Real Time, máy Server, máy TDC dùng để làm tài liệu và hiệu chỉnh offline. Các máy in Real Time và Offline.
– Hệ thống chống cháy nổ dùng cho các đối tượng làm việc trên giàn khoan.
– Hệ thống phần mềm thời gian thực bao gồm:
– Phần mềm DAP – điều khiển hệ thống, lấy mẫu, tính tóan và truyền số liệu sang máy tính Real Time. Xử lý thông tin Calib của máy TDC.
– Phần mềm Real Time – nhận số liệu từ DAP, tính toán, hiển thị, đặt ngưỡng các tham số và in ấn kết theo độ sâu trong thời gian thực.
– Phần mềm Server – lưu trữ, hiển thị, in ấn kết quả theo độ sâu và thời gian ở các chế độ Real time và Playback.
– Phần mềm Offline trên máy TDC: chuẩn các cảm biến, các chương trình xây dựng tài liệu D-exponent, Master-log, Hydrolic, Kich Control, Gas Packet, Deviation Package, Geology Package, Overpressure Package…
– Các công cụ khác: import/export Data, Symbol Editor, Plots, Geology Editor.
Tính năng của hệ thống:
– Đo và giám sát theo thời gian thực 3 nhóm thông số – thông số dung dịch, thông số khoan và thông số khí. Bao gồm hơn 30 thông số đo trực tiếp và hơn 100 thông số tính tóan.
– Lưu trữ các thông số theo thời gian thực và độ sâu thực. Riêng các tham số khí lưu trữ theo độ sâu chậm đến.
– Đặt ngưỡng báo động cho các tham số, cung cấp số liệu để xử lý sự cố.
– Hiển thị và in ấn số liệu theo thời gian thực dưới dạng số và đồ thị. Bao gồm các thông số chính như sau:
+Nhiệt độ dung dịch khoan.
+ Điện trở dung dịch khoan.
+Tỷ trọng dung dịch khoan.
+Mức chứa của các bể dung dịch.
+Lưu lượng dung dịch vào /ra.
+Lượng dung dịch tiêu hao.
+Trọng lượng mũi khoan và xâu cần khoan.
+Tốc độ bàn quay và moment quay.
+Độ sâu và góc khoan.
+Áp lực bơm và tốc độ bơm
+Nồng độ khí H2S và các khí gây cháy nổ.
+Khí tổng và khí thành phần.
– Hệ thống hoạt động 24/24 giờ trong ngày.
– Hoạt động ổn định, tin cậy, phù hợp môi trường biển.
– Thiết kế có cấu trúc mở dễ nâng cấp và mở rộng.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Trạm đo Carota khí”