Hoạt động ngày 08/03/2009

Nghiên cứu thực đơn, lên kế hoạch….  …Rồi phát tiền đi chợ Mặc cả ở chợ Xong rồi, khuân về chế biến thôi Thao tác chế biến chuyên nghiệp, mang đậm phong cách mens….và đảm bảo vệ sinh (….not sure ;(( ) thao tác 1: thao tác 2:  thao tác 3: yah…Xong rồi. Thành quả đây!!! ….Đến chị em cũng phải xuýt xoa….  Tặng chị em bài thơ 08/03:

Read more...