Cables with M-Series connectors

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Cables with M12 connectors
Model NameDescriptionCable Length
M12C-4M4M-3004-pin M12 Male to 4-pin M12 Male IP-67 Ethernet Cable, 3m3m
M12C-4M4F-10004-pin M12 Male to 4-pin M12 Female IP-67 Ethernet Cable, 10m10m
M12C-4M4F-30004-pin M12 Male to 4-pin M12 Female IP-67 Ethernet Cable, 30m30m
M12C-4MRJ-3004-pin M12 Male to RJ45 plug Ethernet Cable, 3m3m
M12C-4M4M-300D4-pin M12 Male to 4-pin M12 Male IP-67 Ethernet Cable, D-coding3m
M12C-4M4F-1000D4-pin M12 Male to 4-pin M12 Female IP-67 Ethernet Cable, D-coding10m
M12C-4M4F-3000D4-pin M12 Male to 4-pin M12 Female IP-67 Ethernet Cable, D-coding30m
M12C-4MRJ-300D4-pin M12 Male to 4-pin RJ45 Plug Ethernet Cable, D-coding3m
M12C-5MDB9-3005-pin M12 Male to DB9 console Cable3m
M23C-5M00-3005-pin M23 Male to Tin-plated Bare Wire Power Cable3m
M12C-5M5F-10005-pin M12 Male to 5-pin M12 Female IP-67 Cable, 10m10m
M12C-5M5F-30005-pin M12 male to 5-pin M12 Female IP-67 Cable, 30m30m

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cables with M-Series connectors”