KHÁCH HÀNG

KHÁCH HÀNG

1. Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam (EVN)
2. Công ty TNHH Nhà Máy Tàu biển HYUNDAI VINASHIN.
3. Nhà Máy M3, Bộ Tư lệnh Thông Tin Liên Lạc, Bộ Quốc phòng.
4. Trung tâm Thông Tin Di Động Khu Vực I VMS MobiFone
5. Công ty Cổ Phần Điện Tử và Dịch Vụ Công Nghiệp IES www.ies.com.vn
6. Nhà Máy In Tiền Quốc Gia Việt Nam
7. Trung Tâm Vật Liệu Nổ
8. Công ty Địa Chất Mỏ.
10. Viện Khoa Học Công Nghệ Mỏ
11. Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng và Môi Trường www.cec.com.vn

Share this post