GBS bàn giao hệ thống thử vỉa bề mặt

GBS bàn giao hệ thống thử vỉa bề mặt

Trong năm 2011, Công ty GBS đã cung cấp 1 số thiết bị trong hệ thống thiết bị thử vỉa bề mặt cho Xí nghiệp Địa Vật Lý Giếng Khoan-thuộc VSP.

Các thiết bị này đã được đưa vào phục vụ sản xuất tại các giàn khoan ngoài biển và đã đem lại hiệu quả đáng kể.

Vỉa dầu mới nhất được thử thành công là tại Giếng khoan Gấu Trắng 1x, được đánh giá cao về chất lượng. Kết quả thử vỉa giếng khoan thăm dò dầu khí GT-1X ở cấu tạo Gấu Trắng đã cho dòng dầu tự phun với lưu lượng trên 2.000 thùng/ngày đêm ở chế độ côn 19,05mm (trích dẫn nguồn:http://diavatly.com/cachoatdong/sanxuat/238-cong-oan-xn-a-vt-ly-gk-hoan-thanh-cong-trinh-thi-ua-nm-2011-th-va-thanh-cong-ging-khoan-gu-trng-1x.html)

 

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *