Thông báo đổi tên Công ty

Thông báo đổi tên Công ty

Kính gửi: Quý Khách hàng và quý Đối tác!
Trước hết, Công ty Cổ phần GBS (tên gọi cũ: Công ty cổ phần kỹ thương Sao Đại Hùng) xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý Khách hàng, quý Đối tác trong thời gian qua. Nay công ty Cổ phần GBS xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên gọi, mẫu dấu và địa chỉ công ty tới Quý khách hàng, Quý đối tác theo nội dung thông báo dưới đây.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *